Články

Člověk

 

Název DUMu

 

Popis

Stažení

Opěrná soustava

 

 

 

Základní stavební jednotka kostry, stavba kostí, dělení kostí, spojení kostí, otázky.

Kostra

 

 

Funkce kostry, jednotlivé části kostry, lebka, páteř, hrudník, pracovní list.

      

Kostra – horní a dolní končetiny

 

 

Horní končetina, dolní končetina, pracovní list.

Pohybová soustava

 

 

Typy svalů, nejdůležitější svaly v lidském těle, pracovní list.

 

Oběhová soustava - krev

  

 

Význam krve, složení krve, krevní skupiny, imunita, pracovní list.

 

Oběhová soustava – krevní oběhy

 

 

Stavba srdce, malý krevní oběh, velký krevní oběh, krevní cévy, pracovní list.

 

Dýchací soustava

 

 

Co je dýchání, dýchací soustava, plíce, co dýchacímu ústrojí škodí, pracovní list.

 

Trávicí soustava

 

 

 

Funkce trávicí soustavy, popis trávicí soustava, složky potravy, pracovní list.

 

Trávicí soustava - chrup 

 

 

Chrup, druhy chrupu, stavba zubu, složení zubu, pracovní listy.

 

Vylučovací soustava

 

 

 

Kde probíhá vylučování, vylučovací soustava, popis ledviny, co ledvinám škodí, pracovní listy.

Kůže

 

 

 

Funkce kůže, stavba kůže, péče o kůži, pracovní listy.

 

Řídící soustava - žlázy s vnitřní sekrecí

  

 

Co řídí náš organismus, hormony, žlázy s vnitřním vyměšováním, pracovní list.

 

Nervová soustava - obvodová

 

 

 

Nervová buňka – neuron, obvodová nervová soustava, pracovní list.

 

Nervová soustava - ústřední

 

 

 

Ústřední nervová soustava, mozek, mícha, pracovní list. 

Smyslové ústrojí

 

 

 

Smyslová ústrojí, ústrojí chuti, ústrojí čichu, ústrojí hmatu, pracovní list.

 

Sluchové ústrojí

 

  

Význam ucha, stavba ucha, ústrojí pro vnímání rovnováhy, pracovní list.

       

 

Zrakové ústrojí

 

  

Význam zraku, stavba oka, oční vady, pracovní list.

 

Pohlavní ústrojí

 

  

Význam pohlavního ústrojí, ženské pohlavní ústrojí, mužské pohlavní ústrojí, pohlavní nemoci, pracovní list.

 

Vývoj jedince

 

  

Oplození, plod, placenta, povinnosti ženy během těhotenství, pracovní listy. 

 

Hlavní období lidského života

 

  

Hlavní období lidského období, pracovní list.

 

       

 

.