Články

Prvouka pro 1. ročník

 

Naše škola, třída, okolí školy, chování ve škole 

 

 

Popis: Členové rodiny. Další příbuzní – širší rodina.  Oslava svátků a  narozenin členů rodiny.

Základní pravidla silničního provozu, dopravní značky

 


Popis: Seznámení se s bezpečným chováním na ulici, přecházení vozovky. Význam světelných signálů. Seznámení se zákl. dopravními značkami.       

Rodina a příbuzní, narozeniny a svátky v rodině

 


Popis: Členové rodiny. Další příbuzní – širší rodina. Oslava svátků a  narozenin členů rodiny.

Zaměstnání rodičů

 


Popis: Seznámení s druhy zaměstnání. Pracovní pomůcky a nářadí. Zaměstnání rodičů.

Příroda na podzim

 


Popis: Změny v přírodě – počasí, listí… Stěhovaví ptáci – odlet. Plody a listy stromů. Sklizeň podzimního ovoce.

Roční období – jaro, léto

 


Popis:  JARO - Změny počasí. Jarní květiny, stromy. Návrat ptactva, včela. Práce na zahradě. Velikonoce. LÉTO - Počasí. Prázdniny. Rostliny v létě. Využití volného času,  hry, sportování.

Roční období – podzim, zima

 


Popis: PODZIM - Změny počasí. Stromy na podzim, barvy podzimu. Hry dětí. ZIMA - Počasí, stromy v zimě. Přezimující ptactvo. Zimní radovánky, sporty. Vánoce.

Péče o zdraví

 


Popis: Čistota prostředí – domov, třída, okolí. Hygienické návyky. Zdravá strava, vitamíny. Otužování, sport. Přiměřené oblečení.

Polní plodiny a výrobky z nich

 


Popis: Roční období – sklizeň obilí. Zpracování  obilí– mlýny. Výrobky z mouky – pekárna, obchody, domácnost. Sklizeň brambor – zemědělské  stroje. Použití a výrobky z brambor. Cukrová řepa – období sklizně. Cukrovar – druhy cukru. Použití cukru.

Pomoc rodičům, drobné domácí práce a moje povinnosti

 


Popis: Zaměstnání rodičů. Práce   na zahradě. Domácí práce. Pomoc sourozencům. Moje povinnosti. 

Návštěva lékaře a nemoci

 


Popis: Nemoc – teplota, bolest… Návštěva lékaře – čekárna. Ordinace – lékař – lékařka – zdravotní sestra. Pomůcky lékaře a sestřičky.

Hlavní části lidského těla, smyslová ústrojí

 


Popis: Části těla. Hlava – obličej. Smyslová ústrojí – smysly. 

Příroda v zimě

 


Popis: Změny v přírodě – počasí. Přezimování ptactva a lesní zvěře.     Potrava, přikrmování. Zimní sporty, hry dětí.

Tradice Vánoc

 


Popis: Roční období, svátky. Seznámení s významem adventu. Vánoce dříve a dnes. Vánoční zvyky – svícen, stromek, pečivo, štědrovečerní  večeře,  dárky. Příchod nového roku. Tři králové.

Orientace v čase

 


Popis: Rok – 4 roční období. Rok – 12 měsíců. Týden – 7 dní – 5 pracovních – 2 volné. Den.

Rozdělení dne a příslušné činnosti

 


Popis: Ráno – vstávání, hygiena, oblékání, snídaně, odchod do školy.           Dopoledne – výuka ve škole. Poledne – oběd. Odpoledne – hry, svačina.       Večer – psaní úkolů, hygiena, večeře. Noc – spánek.

Jehličnaté stromy a jejich plody

 


Popis: Vycházka do okolí , pohled z okna – jehličnaté stromy. Smrk, borovice, modřín, jedle – seznámit se stromy, různé jehličí, rozdílné šišky.     Jehličnaté stromy v zimě. Modřín v zimě. Jehličnatý les. Výrobky ze dřeva.

Listnaté stromy a jejich plody

 


Popis: Okolí – listnaté stromy. Buk, dub, lípa, bříza, jírovec, vrba, topol – seznámení listnatými stromy a plody. Listnatý les. Pařez, letokruhy.           Využití dřeva a některých plodů.

Domácí zvířata a jejich mláďata

 


Popis: Zvířata a mláďata žijící na dvoře. Zvířata žijící a statku. Užitek zvířat.

Město, vesnice, dům kde bydlím

 


Popis: Město – domy, ulice, obchody… Další veřejné budovy – pošta, kino, nádraží…. Továrna, sportovní stadion. Vesnice – náves, vesnická obydlí.       Kostel, vesnický obchod.

.