Články

Člověk a příroda, Člověk a společnost - Vu

 

Název DUMu

 

Popis

Stažení

Houby

 

 

 

Houby jedlé, nejedlé,  jedovaté, první pomoc při otravě.

Rostliny

 

 

Stavba, tvar, funkce, chráněné, léčivé, jedovaté.

      

Životní prostředí

 

 

Zvířata domácí, volně žijící, hospodářská, prostředí ve kterém žijí.

Lidské tělo

 

 

Části, funkce, životospráva.

 

Jednoduché stroje

 

 

 

Jednoduché stroje (páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub) a jejich funkce.

Druhy paliv

 

 

 

Druhy paliv, těžba, výroba elektrické energie.

 

Ochrana životního prostředí

 

 

Význam a ochrana vody, vzduchu, půdy, třídění odpadů.

Voda v přírodě

 

 

 

Voda pitná, užitková, odpadní vody.

 

Mapa

 

 

 

Orientace, barvy, ČR, sousední státy, světadíly, oceány, moře, státy EU.

 

Přírodní zajímavosti regionu

 

 

Hory, řeky, ochrana přírody, využití hospodářsky významných rostlin.

 

Rodina

 

 

 

 

Struktura, funkce, vztahy, práva a povinnosti.

 

Škola

 

Vztahy, práva, povinnosti.

 

Významné události našich dějin

 

 

Pravěk, první státní útvary, války, vznik ČSR a ČR.

 

Významné osobnosti našich dějin 

 

 

Svatý Václav, Jan Hus, Jan Žižka, T. G. Masaryk, Václav Havel, Václav Klaus.

Státní symboly 

 

 

Vlajka, znak, hymna, prezident, hrad, státní orgány a instituce.

 

Člověk a právo 

  

Práva a povinnosti občana, dokumenty, policie, soudy, práva dítěte.

 

 

Zdravotní a sociální péče 

  

Ochrana zdraví, instituce, mimořádné události.

 

Školství v ČR

 

  

Vzdělávání, profesní příprava, pracovní uplatnění, pracovní úřady.

 

Peníze a jejich funkce

 

  

Funkce peněz, peněžní ústavy a jejich služby, podoba peněz, hospodaření s penězi.

 

Člověk a volný čas

  

Kultura, sport, zájmové činnosti, cestování. Ohrožení sociálně patologickými jevy, nebezpečí drog.

 

       
.