Články

Prvouka pro 3. ročník

 

Název DUMu

 

Popis

Stažení

Ovoce a zelenina

 

 

 

Pojem ovoce a zelenina. Zelenina, druhy a zpracování. Ovoce, druhy a zpracování. Pracovní list A) Zakroužkuj ovoce, zeleninu. Pracovní list B) Pojmenuj džem podle ovoce, vybarvi.

 

Rostliny

 

 

Rostliny – pojem, význam. Rozdělení rostlin. Části těla rostliny. Plody a semena. Život rostlin, životní podmínky. Druhy rostlin, představitelé. Ochrana rostlin. Kvíz – vylušti tajenku (řešení: koniklec)

 

Ptáci 

 

Ptáci – pojem, znaky. Jak žijí a čím se živí? Obrázkové čtení. Význam ptáků. Druhy ptáků, představitelé. Kvíz – tajenka z obrázků (řešení: kolibřík)Pracovní list: Spoj obrázek ptáka s místem, kde žije.

 

Podzim I.

 

 

Roční období, zařazení v čase. Počasí. Změny v přírodě. Stromy a keře, plody. Pracovní listy: Přiřaď strom a plod, poznej ptáka podle siluety.

 

Podzim II.

 

 

 

Příprava zvířat na zimu. Podzimní sklizeň. Co děláme rádi na podzim? Halloween. Pracovní list: rozdělení plodů na ovoce a zeleninu. Křížovka s tajenkou (řešení: bylina).

 

Zima I.

 

 

 

Roční období, zařazení v čase. Počasí. Změny v přírodě. Pracovní list: tajenka (řešení: hýl obecný).

 

Zima II.

 

 

Zvířata a ptáci v zimě, péče o ně. Zimní hry a sporty. Významné dny: Sv. Mikuláš, Vánoce, Silvestr, masopust. Úkol: Který z obrázků nepatří do zimy? 

 

Vánoce

 

 

 

Advent, pojem. Vánoce, význam, historie. Štědrý den, obrázkové čtení. Tradice a zvyky. Betlémy. Vánoce ve světě. Úkol: Který obrázek nepatří do vánoc? Pracovní list: Tajenka (řešení: Vánoce).

 

Orientace v čase

 

 

 

Rok a roční období. Měsíce, dny v týdnu. Den a noc. Fáze dne. Měření času. Pracovní list: Čím měříme čas?

 

Lidské tělo

 

 

Lidské tělo a jeho části. Části hlavy. Ruka a prsty. Smyslové orgány. Zdraví a nemoc. Pracovní list č. 1: Spoj čarou smysl, orgán a obrázek. Pracovní list č. 2: Napiš odpověď na otázky s obrázkovou nápovědou.

 

Lidská práce 

 

 

Proč lidé pracují? Povolání (profese). Co kdo potřebuje k práci? Dospělí pracují a co děti? Pracovní list: práce s obrázky, vystříhej, spoj profesi - místo – pracovní prostředky. 

 

Jaro

 

Jaro – zařazení v čase. Změny v přírodě a počasí. První jarní rostliny. Ptáci na jaře. Práce na polích. Velikonoce. Úkol: Co nepatří do jara? Vyber obrázky. Vylušti jednosměrku (řešení: duben)

 

Domácí a hospodářská zvířata

 

 

Domácí zvířátko – pojem, význam. Kočka, pes a další. Hospodářská zvířata – pojem, význam. Zvířata a jejich mláďata. Pracovní list A) tvoř obrázkovou dvojici – matka a mládě. 

 

Velikonoce

 

 

Průběh svátků, význam. Velikonoční symboly. Tradiční pokrmy a pečivo. Pranostiky. Tradice zdobení vajec, techniky. Pracovní list: Škrtněte obrázky, které nesouvisí s Velikonocemi. 

 

Doprava

 

 

Doprava, dopravní prostředky. Dopravní značky. Semafor. Pracovní list: Škrtni obrázky, které nejsou dopravní prostředky, zakroužkuj ty, které jezdí po silnici.

 

Přírodní živly

  

Přírodní živly, pojem. Voda, vznik povodní. Vzduch, ničivé větry. Oheň, vznik požárů. Prevence. Hasičské sbory – význam. Pracovní list: Vylušti jednosměrku (řešení: Hasiči).

 

 

Život u vody a na louce

  

Rybník, potok, řeka, pojmy. Vodní rostlinstvo. Obyvatelé vody a okolí. Louka. Obyvatelé louky. Pracovní list: Křížovka s tajenkou (řešení – babočka).

 

Les

 

  

Les, pojem. Druhy lesa. Typické rostliny a houby. Les jako domov. Význam a ochrana lesa. Pracovní list I. Škrtni, co nepatří do lesa, vybarvi lesní plody. Pracovní list II. Pomocí obrázků doplň správné slovo a napiš na linku.

 

Léto

 

  

Léto, zařazení v čase. Počasí a změny v přírodě. Léto na zahradě a na poli. Letní hry a zábavy. Pracovní list: 1) vyber symboly letního počasí. 2) pojmenuj a vybarvi plody na obrázcích.

 

Cestování

  

Kam a čím cestujeme? Cestujeme po vlasti, obrázkové čtení. Cestujeme do zahraničí, letecká oprava. Pracovní list.

 

       

 

.