Články

Ochrana člověka za mimořádných událostí (Ov - 7. - 8. roč.)

 

Název DUMu

 

Popis

Stažení

Mimořádná událost

 

Mimořádná událost, rozdělení mimořádných událostí, kdo způsobuje mimořádné události, ochrana při mimořádných událostech, PL.

 

Integrovaný záchranný systém

 

Integrovaný záchranný systém, základní složky IZS, ostatní složky IZS, PL.

 

Tísňová volání

 

Co je tísňové volání, použití tísňového volání, telefonní čísla tísňového volání, PL.

 

Živelní pohromy

 

 

Živelní pohroma, jak živelní pohromy vznikají, jak se zachovat při takové pohromě, PL.

 

Povodně

 

 

Povodně, činnost před povodní, činnost při povodni, činnost po povodni, PL.

 

Požár

 

Požár, co hoří, čím hasíme, prevence požáru, co dělat při požáru, PL.

 

Havárie

 

 

Havárie, druhy havárií, jak se zachovat při havárii, PL.

 

Radiační havárie jaderných energetických zařízení

 

Jaderná elektrárna, jaderné elektrárny v ČR, radioaktivně zamořené prostředí, jaderné havárie ve světě, PL.

 

Evakuace

 

Zásady v případě ohrožení, evakuace, výzva k evakuaci, PL.

 

Plošná evakuace

 

Zásady pro opuštění bydliště v případě plošné evakuace, průběh evakuace, návrat zpět domů, PL.

 

Evakuační zavazadlo

 

 

Evakuační zavazadlo, obsah evakuačního zavazadla, PL.

 

Improvizovaná ochrana

 

Improvizovaná ochrana, použití improvizované ochrany, prostředky improvizované ochrany, PL.

 

Ukrytí obyvatelstva, improvizované obydlí

 

 

Ukrytí obyvatelstva, stálé úkryty, improvizované úkryty, chování v úkrytech, PL.

 

První pomoc

 

Co je to první pomoc (PP), technická PP, laická zdravotnická PP, odborná zdravotnická PP, PL.

 

Zásady první pomoci při zranění osob

 

Zlomeniny, poranění mozku, poranění páteře – míchy, dušení, utonutí, popáleniny, opařeniny, přehřátí, omrzliny, PL.

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

  

Úraz elektrickým proudem, nebezpečí úrazu elektrickým proudem v domácnosti, nebezpečí úrazu elektrickým proudem mimo budovu, první pomoc při zásahu elektrickým proudem, PL.

 

 

Ostatní události

  

Ostatní události a kdo je způsobuje, druhy ostatních mimořádných událostí, prevence, řešení, PL.

 

Extremismus

 

Extremismus, druhy extremismu, projevy extremismu.

 

Terorismus

  

Terorismus, teroristické metody, největší teroristický útok v dějinách, anonymní oznámení, podezřelá zásilka či věc, PL.

 

Biologické a chemické zbraně

  

Chemicky zamořené prostředí, ochrana před účinky chemických zbraní, biologicky zamořené prostředí, ochrana před nákazou biologickými zbraněmi, PL.

 

       

 

.